2022 కవుల డైరెక్టరీ నమోదు పత్రము <1. పూర్తి పేరు: <2. కలం పేరు: <3. తల్లి (పుట్టింటి) పూర్తి పేరు: <4. తండ్రి పేరు : <5. భార్య (పుట్టింటి) పూర్తి పేరు: <;>6. సోదరీ సోదరుల పేర్లు-సోదరులు: <;>7. భర్త పూర్తి పేరు: <;>8. సంతానం (పేర్లు): <;>9. పుట్టిన సమయం: <;>10. పుట్టిన ప్రాంతం: <;>11. పుట్టిన తేదీ: <;>12. ప్రస్తుత నివాస స్థలం: <;>13. గోత్రము: <;>14. కులము: <;>15. ఉప కులము: <;>16. మతము: <;>17. ఇష్ట దైవం: <;>18. ఇష్టమైన రంగులు: <;>19. ఇష్టమైన ఆహారం: <;>20. ఇష్టమైన కవులు/రచయితలు: <;>21. ఇష్టమైన పుస్తకాలు: <;>22. అభిరుచులు: <;>23. వృత్తి: <;>24. ప్రవృత్తి: <;>25. విద్యార్హతలు: <;>26. చదువు నేర్పిన గురువు పేరు (ssc): <;>27. ఆధ్యాత్మిక గురువు: <;>28. సాహిత్య గురువు: <;>29. సాహిత్య రచనలకు ప్రేరణ: <;>30. స్థాపించిన సాహిత్య సంస్థలు/ సొసైటీలు: <;>31. స్థాపించిన వాట్సాప్ సాహిత్య గుంపుల లింకు: <;>32. స్థాపించిన పత్రికలు: <;>33. స్థాపించిన యూట్యూబ్ ఛానల్: <;>34. రచించిన గద్య రచనలు: <;>35. రచించిన పద్య రచనలు: <;>36. రచించిన గేయాలు: <;>37. రచించిన సినిమా కథలు: <;>38. రచించిన లఘుచిత్రం కథలు: <;>39. తీసిన సినిమాలు: <;>40. గీచిన చిత్రాలు: <;>41. రూపొందించిన పద్య ప్రక్రియలు: <;>42. రూపొందించిన గద్య ప్రక్రియలు: <;>43. చేసిన పరిశోధన అంశం : <;>44. పొందిన పరిశోధన డిగ్రీ వత్సరం: <;>45. రచించిన పరిశోధన పత్రాలు; <;>46. నిర్వహించిన సదస్సులు: <;>47. రచించిన ముందుమాటలు వాటి శీర్షికలు: <;>48. పొందిన పురస్కారాలు: <;>49. పూర్తి తపాలా చిరునామ: <;>50.ఈ మెయిల్: <;>51. దూరవాణి సంఖ్య: <;>52. వివరాలు తెలిపిన తేదీ: <;>53. మీ అభిప్రాయం: <;>54. చిత్రాలు (మీవి, పురస్కారాలు మొదలైనవి): <;>55. సంతకం చిత్రం: <;>56. హామీ పత్రము _పైన తెలిపిన వివరాలు స్వచ్ఛందంగా తెలుపుతున్నాను. ఈ వివరాలతో పత్రికకు గానీ, సంపాదకులకు గానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదని సమదర్శిని తెలుగు సాహిత్య పరిశోధనా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కవుల డైరెక్టరీ 2020 తయారీ కోసం మా అమూల్యమైన సమాచారం ఇస్తున్నాను. భావితరాలకు నా రచనల గురించి నా గురించి తెలియడానికి ఉపయోగ పడుతుందని భావిస్తున్నాను. అలాగే ఈ పై వివరాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎవరైనా ఎటువంటి పనులు చేసిన మరే ఇతర ఇబ్బందులను కలిగించిన  వారిపై చట్టరీత్య చర్యలు తప్పవని ,కఠిన శిక్షలు తప్పవని తెలియజేస్తూన్నాను