ఎములాడ రాజన్న ఎల్లిండు సూడు…,…గాండ్ల భాను రచన

ఎములాడ రాజన్న ఎల్లిండు సూడు... ఎల్లిండు సూడు... కాలు గజ్జెకట్టి కదిలిండు సూడు... కదిలిండు సూడు.... ఇన్పశూలంభూతో నా ఇంటికొచ్చే.. నా ఇంటికొచ్చే... ఇల్లంతా తిరిగి నా పక్క జెరె... నా పక్క జెరె.... ముచట్లేన్నోవెట్టి మురిసి పోయిండే.. మురిసి…

ఘనంగా డా బాబాసాహేబ్ అంబేధ్కర్ 132 వ జయంతి ఉత్సవం*

*ఘనంగా డా బాబాసాహేబ్ అంబేధ్కర్ 132 వ జయంతి ఉత్సవం* ఈ రోజు నిర్మల్ ప్రభుత్వ డిగ్రీకళాశాలలో ప్రభుత్వ పాలనాశాస్త్రం మరియు రాజనీతి శాస్త్రల ఆధ్వర్యం లో డా బి ఆర్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సంధర్బంగా కళాశాల…