సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల

కడం న్యూస్

అన్ని వసతులతో పచ్చని వాతావరణం లో మంచి బోధన, ఇక్కడ క్రమశిక్షణ తో విద్యార్థులకు విద్యను అందించే ఉపాధ్యాయినిలు వున్నారు

ఎడిటర్
ఎల్మల రంజిత్ కుమార్

Get real time updates directly on you device, subscribe now.