సరస్వతీ దేవి స్తుతి

ISBN NEWS

వ్యాస నివాసరవాసి
ప్రసన్న వదన మయూరాక్షి స్వర
శ సద్భుద్ది ప్రసాదిని
సుస్వాగతంబు నీకు హృదయక్షేత్రి సరస్వతీ

ఇది అక్షయమాల ఛందస్సు లో గల పద్యం

Get real time updates directly on you device, subscribe now.