రామయ్యకు లక్ష్మీకృష్ణప్రియ శిష్యబృంద స్వర నీరాజనం

గానామృత రాగవాహిణి సంగీతాలయం వారి ఆధ్వర్యంలో సంగీత కళా శిఖామణి శ్రీమతి అన్నమరాజు లక్ష్మీకృష్ణప్రియ గారి శిష్యబృందంచే ఉప్పల్ శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో శ్రీరామునికి స్వరనీరాజనం చేయడం జరిగింది.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.