సాధనాల వెంకట స్వామి నాయుడు గారికి సన్మానం

సినీ గీతాల రచయిత

ఘనంగా సన్మానం

సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో జరిగిన కవి సమ్మేళనం లో డిప్యూటీ కలెక్టర్ తదితరులు నన్ను నిన్న సత్కరించారు. సదా మీ సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు, నంది బహుమతి గ్రహీత, సినీ గీత రచయిత, హైదరాబాద్

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.