గురువుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఎడిటర్

ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా

పత్రిక పాత్రికేయులకు, సిబ్బందికి, ఆచార్యులకు, సహాయాచార్యులకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు, విద్యార్థినీ లకు, కవులకు, కళాకారులకు, వ్యాపారులకు, సినిమా గీతా రచయితలకు, సినిమా దర్శకులకు, సినిమా నిర్మాతలకు, రైతులకు, కార్మికులకు, మిత్రులకు, పత్రిక పోషకులకు అందరికి ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ
శుభాకాంక్షలు 2022

ఎడిటర్
డాక్టర్ ఎల్మల రంజీత్ కుమార్
సమదర్శిని.కం

Get real time updates directly on you device, subscribe now.