నేటి దివిటీ

హైదరాబాద్

దివిటీలు.

భారత దేశ రాజ్యాంగం అత్యంతం
మన దేశ చట్టరూపము బహువిశిష్టం
దేశ ప్రజల సంక్షేమాన రాజ్యాంగం శ్రేష్ఠం
ప్రపంచాన మకుటం ఈ గణతంత్ర దేశం

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 🇮🇳

డా.దీపక్ న్యాతి
నంది అవార్డు గ్రహీత

Get real time updates directly on you device, subscribe now.