సిరివెన్నెల అంత రంగం __డాక్టర్ ఎల్మల రంజిత్ కుమార్

సిరివెన్నెల అంత రంగం

పాటకు ప్రతిరూపం కవి అంతరంగం
అద్భుతం సృష్టిస్తుంది అయితే గొప్ప
గొప్ప అవకాశాలు రావడం అదృష్టం
  ఎదలో కూర్చే రాగ ఝరులు విశ్వ వీక్షణత
లో జాలువారి అమృత ధారలై అందరి
మనసులు గెలిచి మన్ననలు పొందాలి
అలా పొందినది సిరివెన్నెల సీతారామయ్య
నీకు జోహార్లు నీ కలానికి జోహార్లు

Get real time updates directly on you device, subscribe now.