జాతీయ కర్షకుల దినోత్సవం – కవితలకు ఆహ్వానం

జాతీయ కర్షకుల దినోత్సవం - కవితలకు ఆహ్వానం

జాతీయ కర్షకుల దినోత్సవం – కవితలకు ఆహ్వానం

1. కవితలు 20 వరుసలు వచనం ఉండాలి
2. ఫొటో
3. హామి పత్రం వేరుగా పంపాలి
4. సాయంత్రం 5 వరకు గడువు 23.12.2021
5. సూచన ప్రశంసా పత్రాలు ఇవ్వడం లేదు
6. ఉత్తమ కవితలు ప్రచురణ పొందుతాయి

మీ కవితలు ఫొటో 9849808757 కు పంపండి

Get real time updates directly on you device, subscribe now.