ఇంటర్వ్యూ వ్యవస్థలో మోసాలు

భారతీయ విద్యా వ్యవస్థ లో అవస్థలు

దేశంలో జరిగే ఇంటర్వ్యూ ల ద్వారా పొందే ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ ఇంటర్వ్యూ వ్యవస్థను రద్దు చేయడమే ఉత్తమము

Get real time updates directly on you device, subscribe now.