ఆరోగ్య సూత్రాలు

సమదర్శిని

* ఆరోగ్యసూత్రాలు*

1. *×ఉదయం మేల్కొన్న తర్వాత రెండు (2) గ్లాసుల నీళ్ళు త్రాగడం – అంతర్గత అవయవాలను సక్రియం చేయడానికి సహాయపడుతుంది*

2. *భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు ఒక (1) గ్లాసు నీళ్ళు త్రాగడం – జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది*

3. *స్నానం చేయడానికి ముందు ఒక (1) గ్లాసు నీళ్ళు త్రాగడం – రక్తపోటు తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది (తెలుసుకోవడం మంచిది!)*

4. *రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక (1) గ్లాసు నీళ్ళు త్రాగడం – స్ట్రోక్ లేదా గుండెపోటును నివారించవచ్చు (తెలుసుకోవడం చాలా చాలా మంచిది!)*

5. *అదనంగా, రాత్రి మధ్యలో నీరు త్రాగడం రాత్రి కాలు తిమ్మిర్లను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.*

6. *కాలు కండరాలు సంకోచించడం (కొంకర్లు) చార్లీ హార్స్ (Charley Horse) లేక దూడ తిమ్మిరి అనే రోగం మన శరీరంలో నీటి శాతం తక్కువయినపుడు వస్తుంది. రోజంతా సరిగా నీళ్ళు తాగడం వల్ల ఈ రోగం రాదు.*

Get real time updates directly on you device, subscribe now.