దివిటీ

దివిటీలు……516

*చిరునవ్వు చిందిస్తూ*
*చందాన్ని పెంచుకో*
*మమతను పండిస్తూ*
*మానవతను పంచుకో*

డా.దీపక్ న్యాతి
ప్రభుత్వ నంది అవార్డు గ్రహీత

Get real time updates directly on you device, subscribe now.