బతుకు నేర్పిన బతుకమ్మ

రచన: కల్లెపు శ్రీ ధృతి (యూకే)

శీర్షిక .బతుకు నేర్పిన బతుకమ్మ.

 

రచన: కల్లెపు శ్రీ ధృతి (యూకే.)

బతుకమ్మ నవ్యత

బతుకు తీర్చే రమ్యత.

సద్దుల బతుకమ్మ అమృత.

సంతానఫలమిచ్చె లక్ష్మి

బతుకమ్మ ఆడబిడ్డల ఇలవేలుపు

ఉయ్యాలరాగాల కొలుపు

సత్తుపిండి వాయినాలు

ఇచ్చిపుచ్చుకునే సందడులు

తీరొక్క పూలు తనువులా

చేసుకొని చెరువులో

కలిసి చేయూతనిచ్చు

సద్దుల బతుకమ్మ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.